Czynniki genetyczne wpływają na aktywność seksualną

wpis w: Homo sapiens, Wszystkie | 0

Niektóre warianty genetyczne związane z czasem, kiedy rozpoczynamy dojrzewanie mają również wpływ na wiek, w którym odbywamy pierwszy stosunek seksualny i na inne nasze zachowania, głównie na te związane ze skłonnością do podejmowania ryzyka.

Wiek, w którym zaczyna się dojrzewanie, w którym doświadcza się pierwszego stosunku płciowego, a w przypadku kobiet, pierwszego porodu, uzależniony jest, przynajmniej w części, od czynników genetycznych, które związane są z rozwojem cech neuro-behawioralnych. Taki wniosek – który wywoła prawdopodobnie szereg dyskusji – sformował międzynarodowy zespół naukowców w wyniku przeprowadzonego badania opublikowanego w artykule na łamach Nature Genetics.

Dotychczasowe badania na temat zależności pomiędzy wiekiem inicjacji seksualnej, zajściem w pierwszą ciążę, słabymi wynikami szkolnymi i innymi możliwymi negatywnymi skutkami, koncentrowały się na znaczeniu różnych czynników społeczno-kulturowych. Niektóre z tych badań sugerowały jednak, że również czynniki genetyczne odgrywają rolę, aczkolwiek w stopniu podrzędnym.

Zespół badawczy pod kierownictwem Kena Onga i Johna Perry’iego z Uniwersytetu Cambridge przeprowadził niedawno tzw. badanie asocjacyjne całego genomu (tzn. analizujące zmienność indywidualną wszystkich genów w genomie) na 125000 Brytyjczyków, które to następnie powtórzono na 241910 islandzkich kobietach i mężczyznach oraz 20187 amerykańskich kobietach pochodzenia europejskiego w wieku powyżej 45 lat.

Otrzymane dane wykazały, że istnieje korelacja pomiędzy wiekiem odbycia pierwszego stosunku płciowego, wiekiem pierwszego zajścia w ciążę i wiekiem, w którym rozpoczyna się dojrzewanie oraz że na tą korelację mają wpływ również czynniki genetyczne.

Dzięki wykorzystaniu jednego z narzędzi statystycznych, tzw. randomizacji mendlowskiej, naukowcy stwierdzili następnie, że ww. korelacja zależy od związku przyczynowego pomiędzy czasem rozpoczęcia dojrzewania i dwóch pozostałych doświadczeń – im wcześniej rozpoczyna się dojrzewanie, tym wcześniej doświadcza się pierwszego stosunku płciowego i pierwszej ciąży. Z kolei wszystkie te trzy czynniki wpływają na potencjalnie problematyczne zachowania, takie jak słabe wyniki w nauce czy niski poziom wykształcenia.

Cały ten łańcuch przyczynowo-skutkowy miałby mieć związek z niektórymi cechami neuro-behawioralnymi, a w szczególności z obwodami w mózgu kształtującymi tendencję do ryzykownych zachowań i do drażliwości. Rozwój tych obwodów – zauważają naukowcy – wydaje się być uzależniony od niektórych wariantów genu ESR1 (receptora estrogenowego 1), a zwłaszcza od wariantów jego intronu, sekwencji niekodującej genu, która jednak może wpływać na jego poziomy ekspresji.

Źródło: Nature Genetics

Komentarze zostały wyłączone.