W Kaplicy Sykstyńskiej – Kazimierz Przerwa-Tetmajer

wpis w: Kultura, Wszystkie | 0

Moje tłumaczenie „impresji” Kazimierza Przerwy-Tetmajera na temat Sądu ostatecznego Michała Anioła namalowanego na ścianie za ołtarzem Kaplicy Sykstyńskiej. / La mia traduzione dell'”impressione” di Kazimierz Przerwa-Tetmajer sul Giudizio universale di Michelangelo Buonarroti, dipinto sulla parete dietro l’altare della Cappella Sistina.

W  KAPLICY SYKSTYŃSKIEJ

Ta ściana cała ryczy jak bawół zraniony!
Ten Chrystus tam, jak piorun, z cyklopa ramiony,
ta trupia głowa pełna boleści i jęku,
ten szturm klątew, rozpaczy, wściekłości i lęku,
farba zmieniona w kamień, pędzel w dłuto, siła,
co zda się góry pięścią na miał by kruszyła:
Źrenice głuche patrzą spod skostniałych powiek – –
wulkan to chyba z siebie wyrzucił, nie człowiek.

NELLA CAPPELLA SISTINA

Questa parete mugghia tutta come bufalo ferito!
Questo Cristo quassù, come fulmine, dalle braccia imponenti,
questo cranio esanime colmo di dolore e lamenti,
questo assalto di maledizioni, disperazione, furia e fremito,
la tinta – in pietra, il pennello in scalpello trasformato,
la forza del pugno che riduce le montagne in cenere:
Le pupille sorde guardano sotto palpebre austere – –
quale uomo… il vulcano l’avrà sputato!

Tłumaczenie/Tradotto da: Anna Śnieżyńska, tłumacz przysięgły języka włoskiego/traduttrice giurata d’italiano, Radom (24.04.19 r.)
Korekta/Revisionato da: Nadia Cavalera, Modena, Italia

Grafika/Immagine: Michelangelo Buonarroti, 1536-1541, Giudizio Universale, Cappella Sistina, Musei Vaticani, Città del Vaticano/Michał Anioł, 1536-1541, Sąd ostateczny , Kaplica Sykstyńska, Muzea Watykańskie, Watykan

Źródło grafiki/Fonte dell’immagine: wikipedia

Komentarze zostały wyłączone.