Odwieczna wojna płci o termostat

wpis w: Homo sapiens, Wszystkie | 0

Zdolności poznawcze kobiet poprawiają się, gdy temperatura w pomieszczeniach, w których przebywają, jest wysoka, w przypadku mężczyzn natomiast jest odwrotnie. Odkrycie to zawdzięczamy pierwszemu badaniu, które w drodze eksperymentu przeanalizowało kwestię różnic płci, biorąc pod uwagę wpływ temperatury na zdolności poznawcze.

W miejscach pracy, jak również w mieszkaniach, kobiety zwykle bardziej cierpią z powodu zimna niż mężczyźni i częściej proszą o podkręcenie termostatu. Odwieczny spór płci o temperaturę, jaką należy utrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, został wyjaśniony naukowo w artykule opublikowanym w PLoS ONE przez Toma Changa i Agne Kajackaite z USC Marshall School of Business, we współpracy z badaczami z WZB Berlin Social Science Center w Niemczech. Zgodnie z badaniem, wyniki kobiet w testach zdolności matematycznych i werbalnych poprawiają się w wyższej temperaturze otoczenia, podczas gdy w przypadku mężczyzn w niższej.

Jest to pierwsze badanie, które w drodze doświadczenia wzięło pod lupę problem różnic w zdolnościach poznawczych kobiet i mężczyzn, uwidaczniających się pod wpływem temperatury otoczenia. Naukowcy poddali eksperymentom 24 grupy osób składające się z 23-25 studentów (w sumie 542 uczestników), z których 41% stanowiły kobiety. Polegały one na testach logicznych, językowych i matematycznych przeprowadzanych w chłodzonym lub ogrzewanym pomieszczeniu, w zakresie temperatur od 16 do 32 °C. Uczestnicy otrzymywali nagrodę pieniężną w zależności od ilości poprawnych odpowiedzi.

Analiza statystyczna danych wykazała, że studentki uzyskiwały na ogół lepsze wyniki w testach matematycznych i językowych, gdy temperatura pomieszczenia utrzymywana była w najwyższym zakresie temperatur – udzielały ogólnie więcej odpowiedzi i więcej poprawniejszych. Studenci, natomiast, osiągali najlepsze wyniki w najniższych temperaturach otoczenia, a gdy w pomieszczeniu było gorąco, udzielali mniej odpowiedzi i uzyskiwali mniejszą liczbę poprawnych odpowiedzi. Co ciekawe, u obu płci temperatura otoczenia nie miała wpływu na rezultaty testów logicznych.

Badanie ma jednak ograniczenia metodologiczne. Po pierwsze, w przypadku kobiet zależność pomiędzy zdolnościami poznawczymi a temperaturą była większa i bardziej widoczna niż w przypadku mężczyzn. Po drugie, dobrana próba stanowiła raczej jednorodną grupę niemieckich studentów uniwersyteckich, a zatem nie dostarczyła wskazówek dotyczących możliwych różnic w ww. korelacji w przypadku innych grup demograficznych.

W każdym razie, naukowcy doszli do wniosku, że temperatura w zamkniętych pomieszczeniach może mieć różny wpływ nie tylko na komfort, ale także na zdolności poznawcze mężczyzn i kobiet. Powyższa konkluzja może być pomocna w poprawie wydajności w miejscach pracy.

Źródło: PLoS ONE
Grafika: elektra.poznan.pl

Komentarze zostały wyłączone.