Jako tłumacz przysięgły biegle władający językiem włoskim, specjalizujący się w języku prawniczym, ekonomicznym i administracyjnym oraz posiadający wiedzę podpartą wieloletnim już doświadczeniem w tym zakresie, oferuję pomoc w pilotowaniu formalności związanych z rozpoczęciem działalności biznesowej w Polsce i zakładaniem różnego rodzaju spółek z włoskim kapitałem na jej terenie. Współpracuję z prawnikiem znającym język włoski i specjalizującym się w polskim Kodeksie Spółek Handlowych, notariuszem i księgowym. Służę również pomocą przedsiębiorcom planującym inwestycje we Włoszech, a także zajmujących się eksportem bądź importem towarów i usług. Biorę udział również w negocjacjach biznesowych jako tłumacz pomiędzy kontrahentami polskimi i włoskimi, osobiście lub przez telefon.

Jestem otwarta na oferty współpracy poza terenem Radomia.

Dla klientów biznesowych tłumaczę:

 • korespondencję biznesową w języku włoskim,
 • rozmowy telefoniczne z włoskimi organami administracji publicznej, firmami, partnerami biznesowymi, itp.
 • negocjacje handlowe, negocjacje ze związkami zawodowymi, itp.,
 • szkolenia pracowników, wizyty techników, kontrolerów w zakładach produkcyjnych, itp.
 • remonty i konserwacje urządzeń wykorzystywanych w produkcji,
 • audyty księgowe,
 • umowy kupna-sprzedaży, umowy o pracę, umowy najmu, umowy pożyczki, umowy spółki,
 • wyciągi z rachunków bankowych, zaświadczenia, opinie i pisma bankowe, sprawozdania finansowe,
 • wyciągi z KRS-u, wypisy z włoskiego Rejestru Przedsiębiorstw, itp.
 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, instalacje elektryczne, wentylacyjne, etykiety środków chemicznych, artykułów spożywczych, itp., homologacje, certyfikaty zgodności, certyfikaty ISO,
 • faktury, rachunki, potwierdzenia zapłaty,
 • podania i pisma urzędowe,
 • upoważnienia, pełnomocnictwa, poręczenia,
 • interpretacje podatkowe urzędów i izb skarbowych,
 • pisma w postępowaniu układowym (wezwania do zapłaty, zgłoszenia wierzytelności, oddanie głosu, zawiadomienia nadzorcy sądowego, itp.),
 • dokumenty samochodowe/briefy (dowód rejestracyjny, świadectwo własności, umowa dwujęzyczna/faktura),
 • strony internetowe, foldery, broszury, oferty handlowe, itp.,
 • uchwały zgromadzenia wspólników, protokoły, itp.,
 • poświadczenia podpisu, wzory podpisów,
 • przeniesienia własności, wyodrębnienia własności, zakup nieruchomości, itp.,
 • warunki zamówień, listy przewozowe, dokumenty transportowe.