Jako tłumacz przysięgły wykonuję tłumaczenia pisemne i ustne dla sądów, prokuratury, policji oraz organów administracji publicznej. Oferuję profesjonalizm, doskonałą znajomość słownictwa z zakresu prawa i administracji, terminowość i dyspozycyjność, o czym świadczy pozyskana stała współpraca m.in. z radomskim Sądem Okręgowym.

Dla wymiaru sprawiedliwości tłumaczę:

 • wyroki, postanowienia, orzeczenia, zarządzenia, decyzje wraz z pismami przewodnimi,
 • europejskie nakazy aresztowania, listy gończe,
 • protokoły z aresztowania, zwolnienia z aresztu,
 • zapytania o udzielenie informacji o osobie, wyciągi z Krajowego Rejestru Karnego,
 • wyniki badań laboratoryjnych,
 • pisma w sprawie realizacji roszczeń alimentacyjnych,
 • pisma w sprawie ekstradycji obywateli, odbycia kary za granicą, wnioski ekstradycyjne,
 • pełnomocnictwa, upoważnienia, wnioski o pomoc prawną,
 • akty stanu cywilnego (odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu),
 • pozwy, wezwania do stawienia się w sądzie, pisma informujące o rozprawie, pouczenia, zawiadomienia o odroczeniu rozprawy, sprawozdania z doręczenia/niedoręczenia pism sądowych,
 • zaświadczenia o obywatelstwie, o odbyciu kary, itp.,
 • formularze unijne,
 • zawiadomienia o wszczęciu śledztwa, opisy przebiegu przeprowadzenia dowodu, charakteru i przedmiotu sprawy,
 • dowody rejestracyjne pojazdów, świadectwa własności,
 • przesłuchania aresztowanych, prawa i obowiązki aresztowanych, przedstawienie zarzutów.

W listopadzie 2013 r. brałam udział w charakterze biegłego tłumacza w przesłuchaniach na komisariacie przy ul. Wilczej 21 w Warszawie aresztowanych kibiców włoskiego klubu piłkarskiego Lazio Rzym, zatrzymanych podczas ulicznych zamieszek ze stołeczną policją.

Moim atutem i gwarancją wysokiej jakości moich tłumaczeń jest wyższe wykształcenie zdobyte podczas studiów w Polsce i we Włoszech, wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz stały kontakt z językiem włoskim w mowie, w piśmie, codzienne osłuchanie i pogłębianie wiedzy na jego temat. Fakt, że spędziłam wiele lat we Włoszech zapewnia mi naturalność w doborze słów i struktur językowych. Dodatkowo potwierdzeniem moich umiejętności w zakresie języka włoskiego specjalistycznego jest zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego za pierwszym podejściem oraz szybkość i fachowość w tłumaczeniu, zarówno ustnym, jak i pisemnym.

Jestem otwarta na wykonywanie tłumaczeń ustnych poza terenem Radomia.