Wieloletni pobyt we Włoszech, poświęcony m.in. na ukończenie specjalistycznego kierunku tłumaczeniowego, umożliwił mi poznanie realiów tego kraju i zdobycie praktycznej wiedzy na temat pracy tamtejszych urzędów i instytucji oraz rozszerzenie zasobu stosowanego tam na co dzień słownictwa ekonomicznego, administracyjnego i prawniczego.

Oferuję pomoc w pośredniczeniu telefonicznym/korespondencyjnym w imieniu polskich obywateli pracujących, uczących się czy prowadzących interesy we Włoszech oraz włoskich obywateli mieszkających na stałe w Polsce w załatwianiu formalności dotyczących:

– deklaracji podatkowych,

– systemu emerytalnego,

– szkolnictwa,

– biznesu i handlu,

– czynności cywilno-prawnych,

– itp.

Jeśli jesteś podwójnie opodatkowany w Polsce i we Włoszech, masz problemy z włoskim ZUS-em czy urzędem skarbowym, polskimi urzędnikami, z załatwianiem bieżących spraw w Polsce, nie wiesz jak szybko i sprawnie otworzyć własny biznes w Polsce, kupiłeś samochód bez włoskich dokumentów rejestracyjnych, chcesz kontynuować naukę na włoskiej uczelni, a może chcesz się rozwieść, uzyskać alimenty od ojca Twojego dziecka lub byłego męża, Twoja córka wychodzi za mąż za obywatela włoskiego, zgłoś się do mnie, a uzyskasz fachową poradę! Gwarancję stanowi zadowolenie klientów z pozytywnie  załatwionych spraw i fachowe opinie włoskojęzycznych i polskich instytucji.

Dla klientów indywidualnych tłumaczę:

 • korespondencję prywatną w języku włoskim,
 • rozmowy telefoniczne z włoskimi organami administracji publicznej, instytucjami patronackimi, firmami, itp.,
 • dokumenty samochodowe/briefy (dowód rejestracyjny, świadectwo własności, umowa dwujęzyczna/faktura; świadectwo sprawności technicznej motoroweru), przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego, formalności dotyczące wywozu pojazdy na stałe z Włoch, prawo jazdy, zaświadczenia potwierdzające autentyczność prawa jazdy, protokoły z zatrzymania prawa jazdy, z kradzieży, decyzje o rejestracji pojazdu, zmianie właściciela pojazdu,
 • odpis aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, zaświadczenia o możliwości zawarcia związku małżeńskiego,
 • świadectwa szkolne, świadectwa maturalne, dyplomy ukończenia studiów, zaświadczenia o pobieraniu nauki, świadectwa ukończenia kursów, dyplomy uzyskania tytułu zawodowego, certyfikaty, zaświadczenia o odbytym stażu, itp.,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu,
 • zaświadczenia parafialne, kościelne (o złożeniu ofiary, metryki chrztu, dla rodziców chrzestnych, itp.),
 • dokumentacja pogrzebowa,
 • dokumentacja rozwodowa, alimentacyjna,
 • faktury, rachunki, potwierdzenia zapłaty, paragony,
 • zeznania podatkowe, zaświadczenia o pozostawaniu przy życiu, zaświadczenia o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych,
 • upoważnienia, pełnomocnictwa, oświadczenia, uwierzytelnienie podpisu, apostille,
 • wyroki dot. rozwodu i alimentów, postanowienia sądowe, decyzje urzędowe, wezwania do zapłaty, pozwy, pisma, protokoły, poświadczenia notarialne, itp.,
 • karty pobytu, zakazy wjazdu na teren kraju, zgody na wyjazd dziecka z kraju,
 • zaświadczenie o osiągniętym dochodzie, zeznanie podatkowe, dokumentacja skarbowa,
 • zaświadczenia emerytalne, paski płacowe, wnioski o przyznanie emerytury, zaświadczenia o stanie ciąży, zaświadczenia o zatrudnieniu i pobieraniu wynagrodzenia, wnioski o przyznanie zasiłku, zaświadczenia z urzędu pracy, z pomocy społecznej,
 • umowy kupna-sprzedaży, umowy o pracę, umowy najmu, darowizny, itp.
 • wyciągi i zaświadczenia bankowe,
 • instrukcje obsługi maszyn, urządzeń, instalacji, itp.,
 • menu, przepisy kulinarne,
 • wnioski o odszkodowanie, umowy ubezpieczeniowe,
 • tłumaczenia artykułów prasowych, dialogów filmowych, prozy i poezji.